Les regidores de Fem Manresa (d'esquerra a dreta, Roser Alegre, Jordi Trapé i Gemma Boix) durant la roda de premsa sobre el pressupost.

Residència pública, més habitatge públic i adequació de la pista de la Balconada i de la Pista Castell: les esmenes de Fem Manresa al pressupost 2024

Malgrat la crítica a un pressupost continuista i sense la voluntat política per a afrontar les principals problemàtiques de Manresa, els anticapitalistes s’obren a canviar el vot en contra si el govern atén unes propostes aprovades anteriorment pel Ple o part dels programes electorals d’ERC, PSC i Impulsem.

Davant la proposta de pressupost continuista que el Govern planteja per al 2024, Fem Manresa no podem estar satisfetes, ja que considerem que continua faltant-hi valentia política per a afrontar les problemàtiques principals de la ciutat

Continuem arrossegant les conseqüències d’una mala gestió dels crèdits per part de diversos governs municipals -havent de pagar 1,7 milions d’euros en interessos-; ens trobem amb una gran reducció de les ajudes al menjador i transport escolar (amb una baixada del 99% i del 40%, respectivament) i al transport adaptat (un 76% menys); també amb retallades d’entre un 3 i un 5% a les partides pels centres oberts i el pla d’inclusió i promoció ciutadana; i amb un augment d’un 71% del pressupost dedicat a les subvencions nominatives respecte al 2023. 

A la vegada, se’ns presenten 77 partides d’inversió dotades només amb 10 euros i sense concepte concret. Amb la possibilitat que s’augmenti la dotació d’aquestes durant l’any, el fet que no sapiguem a què s’acabaran dedicant fa impossible tenir un debat amb arguments al voltant d’aquestes. I això pot ser encara més problemàtic si tenim en compte que, dins del pressupost, només s’inclou una partida d’inversió dedicada al futur Museu del Barroc, de 41.030 euros malgrat que sabem que el cost serà molt més elevat. Ens preguntem: quin serà el cost final d’aquest equipament? 

Al document presentat pel govern també hi falten projectes estratègics, polítiques d’habitatge serioses, una planificació econòmica que vagi més enllà dels interessos privats, etc. Si volem revertir l’empobriment de la població de Manresa i millorar la cohesió social, el pressupost continua quedant curt. Per part del govern municipal s’han fet promeses validant la necessitat d’abordar aquestes i d’altres qüestions; però, per contra, les declaracions no es veuen reflectides en el pressupost. Tot allò que es pot prometre queda en paper mullat si no s’hi destinen els recursos econòmics necessaris per a donar-hi resposta.

En aquest context, i tot i no ser el nostre pressupost, Fem Manresa hem decidit presentar quatre esmenes concretes al document presentat pel govern, deixant oberta la possibilitat a canviar el vot en contra si aquestes s’accepten. És important destacar que les quatre esmenes contenen propostes ja aprovades pel Ple municipal o incloses en els programes electorals del tripartit d’ERC, PSC i Impulsem.

"Al document presentat pel govern també hi falten projectes estratègics, polítiques d'habitatge serioses, una planificació econòmica que vagi més enllà dels interessos privats, etc. Si volem revertir l'empobriment de la població de Manresa i millorar la cohesió social, el pressupost continua quedant curt".

En aquest context, i tot i no ser el nostre pressupost, Fem Manresa hem decidit presentar quatre esmenes concretes al document presentat pel govern, deixant oberta la possibilitat a canviar el vot en contra si aquestes s’accepten. És important destacar que les quatre esmenes contenen propostes ja aprovades pel Ple municipal o incloses en els programes electorals del tripartit d’ERC, PSC i Impulsem.

1. 1.000.000€ per a la residència pública al barri del Xup

Instem el govern a crear una partida pressupostària per a la residència pública de gent gran al barri del Xup, i dotar-la d’1.000.000 euros a executar durant el 2024. Ja el novembre de 2019, l’equip de govern municipal, aleshores format per Junts per Manresa i ERC, va presentar el projecte de la residència municipal de gent gran al Xup, que comptaria amb un edifici d’uns 2.000 metres quadrats i un espai verd de més de 3.000, amb una zona de jardí i horts. Fins ara, però, només hem vist promeses incomplertes i la pressió de diverses associacions i plataformes de la ciutat -en especial, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran- per a fer possible la residència del Xup, projecte que continua abandonat en un calaix de l’Ajuntament i la Generalitat.

Actualment, Manresa es troba molt per sota de la mitjana de Catalunya pel que fa a places en residències per a gent gran, amb 2,87 places per cada cent persones de més de seixanta-cinc anys. Si tenim en compte que la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut és que la ràtio sigui de, com a mínim, 5 places per cada cent persones de més de seixanta-cinc anys; que Manresa és una de les ciutats més envellides de l’Estat, amb un 20% de la població amb més de 65 anys; i que la mitjana d’espera a la ciutat per a una residència pública és de dos anys, sent el cost mitjà d’una residència privada de 2.000 euros al mes, la construcció d’una nova residència es fa imprescindible.

2. 20.000€ per a l'adequació de la pista poliesportiva de la Balconada

La segona esmena al pressupost és a l’àrea d’esports, concretament per a donar resposta a curt termini a les dificultats d’espai que pateixen els clubs que entrenen al Pavelló del Pujolet.

Com han posat de manifest els clubs que l’utilitzen, el pavelló del Pujolet ha quedat petit per a encabir tota l’activitat esportiva del Club Manresa Futbol Sala, el Club Patí Manresa d’hoquei i el Club Patinatge Artístic de Manresa. Sumant més de 360 esportistes, repartits en 27 equips i 6 grups, els tres clubs comparteixen el pavelló del Pujolet, combinant els horaris d’ús de la instal·lació com poden per a disputar els partits de competició, des de la base fins al sènior els caps de setmana; i fent malabars per a encaixar tots els entrenaments sense trepitjar-se. Tot plegat, derivant en una impossibilitat per a créixer com a clubs i desenvolupar plenament la pràctica esportiva.

Davant d’aquest fet, tot i reconèixer que l’opció més desitjable és la construcció d’un nou poliesportiu a la ciutat, l’equip de govern es va comprometre amb els clubs a adequar la pista poliesportiva de la Balconada com a mesura a curt termini per a cobrir les seves necessitats. De nou, però, veiem que no existeix cap partida el pressupost municipal en aquest sentit. Per això, proposem crear una partida pressupostària de 20.000 euros per a adequar la pista de la Balconada.

3. 500.000€ per a la compra d'habitatge públic

La tercera esmena que presentem busca abordar la problemàtica de l’habitatge a Manresa. En concret, davant la necessitat d’intervenció pública en el mercat d’habitatge municipal, proposem dotar amb 500.000 euros la partida d’habitatge corresponent a «Edificis i altres construccions» i la seva conseqüent execució en la compra de nous habitatges durant l’any 2024.

Actualment, el preu del lloguer mitjà a la ciutat ha assolit els 525,74 euros mensuals, després d’un augment del 14,47% entre el quart trimestre del 2021 i el mateix període del 2022. Creixement, però, que s’afegeix al 41% produït entre el 2016 i el 2021, que va convertir Manresa en la segona ciutat de Catalunya amb un major augment percentual del preu de lloguer, per darrere de Terrassa.

Pel que fa al preu de compra d’habitatge, Manresa també ha assolit posicions destacades al rànquing amb creixement d’un 38% entre el primer trimestre del 2018 i el mateix període del 2022, sent la segona ciutat gran de Catalunya amb un major augment. Tenint en compte que, mentre els sous es mantenen estancats des de fa anys, accedir a un habitatge és cada cop més costós, veiem urgent la intervenció pública per a garantir una vida digna a totes les manresanes. Sabem que no tenir garantit un sostre dificulta tota la resta: va lligat a no poder assumir la resta de despeses bàsiques, obliga a renunciar al dret a la intimitat, provoca problemes de salut física i mental i augmenta la percepció d’inseguretat.

Per tot això, actuar per a resoldre les dificultats d’accés a l’habitatge a la nostra ciutat és una necessitat imperant per a Fem Manresa, i reclamem molta més valentia política i els recursos necessaris per a fer-ho.

4. 125.000€ per a adequar l'antiga Pista Castell

Finalment, la quarta esmena busca fer realitat l’adequació del solar de la desapareguda Pista Castell. Davant la necessitat de disposar d’espais d’accés lliure i gratuït a la ciutat per la pràctica esportiva -aportant una eina més per a la millora de la cohesió social- la proposta que l’espai de l’antiga Pista Castell esdevingui una zona esportiva al centre de la ciutat no és nova. Aquesta segueix el compromís que el Ple de l’Ajuntament de Manresa va adoptar el juny del 2022, aprovant per àmplia majoria (només el PSC es va abstenir) la moció presentada pel Club Esportiu Popular de Manresa, que reivindicava la necessitat d’adaptar l’espai per a la pràctica esportiva. En els acords de la moció aprovada, s’establia l’execució del projecte abans del final del 2022, però aquesta continua sense haver-se fet efectiva.

Per a garantir la seguretat de l’espai i fer possible l’adequació de la Pista Castell, seria necessari estabilitzar el mur lateral existent. Segons un informe presentat per l’Ajuntament, aquesta acció necessitaria una inversió d’aproximadament 125.000 euros, i és en aquest sentit que proposem incloure aquesta quantitat en la partida corresponent, fent un pas més per a obrir de nou l’espai de la Pista Castell.

A més de donar resposta a la necessitat de més espais esportius gratuïts per a les manresanes, adequar la Pista Castell seria un primer pas per a connectar el Passeig Pere III amb el Parc de Puigterrà. Així, facilitaríem que més persones fessin ús d’aquest parc, un gran pulmó verd al centre de Manresa però desaprofitat per bona part de la ciutadania.