Infants participant en una activitat extraescolar | Font: Ruth Marigot

Fem Manresa proposarà al Ple millorar el recull de la borsa d’activitats extraescolars gratuïtes

La candidatura torna a portar al Ple la necessitat d’oferir una guia que reculli les activitats extraescolars gratuïtes que es fan a la ciutat, amb l’objectiu de treballar per l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’educació no formal.

Fem Manresa portarà al Ple d’aquest dijous 21 de març una moció perquè l’Ajuntament millori el recull de la borsa d’activitats extraescolars gratuïtes. Aquest document té l’origen en l’acord pres al Ple de 23 de gener de 2020, quan, a proposta de la formació municipalista, es va assumir el compromís d’elaborar d’una borsa de recursos educatius gratuïts, que recollís totes les activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves, tenint en compte tant les que ofereix l’administració pública com les que ofereixen altres associacions o col·lectius de Manresa.

L’objectiu de la proposta de la borsa de recursos educatius gratuïts era treballar per l’equitat i la igualtat d’oportunitats en relació amb l’educació no formal entre infants i joves de la ciutat. «L’evidència científica demostra que la participació en activitats extraescolars té impactes positius en el desenvolupament d’habilitats socials i psicoemocionals i en el rendiment acadèmic, i facilitar-ne l’accés a tots els infants de la ciutat seria un pas útil per millorar la vida del conjunt de la població», defensen des de Fem Manresa.

I és en aquest sentit que la formació planteja el debat sobre la guia d’activitats extraescolars un altre cop, ja que consideren que, tal com es porta a terme avui dia, no s’adequa a la voluntat que perseguia la proposta. Si bé reconeixen que els acords de la moció del 2020 s’han complert en bona part, els anticapitalistes defensen que calen canvis per assolir l’objectiu que es buscava.

" L'evidència científica demostra que la participació en activitats extraescolars té impactes positius en el desenvolupament d'habilitats socials i psicoemocionals i en el rendiment acadèmic”.

Així, Fem Manresa assenyala que el recull elaborat fins ara conté un reguitzell d’actes, activitats i equipaments que van més enllà de les activitats extraescolars, desviant-se de l’objectiu principal recollit a la moció aprovada. Concretament, el document inclou activitats de la programació habitual -i per tots els públics- de la ciutat, instal·lacions esportives o culturals d’ús lliure, el Campi Qui Jugui, la Cavalcada dels Reis, el Carnestoltes, entre d’altres. Per als anticapitalistes, la borsa de recursos educatius gratuïts només hauria d’incloure activitats d’educació en el lleure, pensades amb una finalitat educativa com a tal.

D’altra banda, des de la candidatura també valoren que la difusió que es fa del recull no és suficient per arribar a totes les famílies que ho necessiten i que no tenen recursos per accedir a activitats de pagament. Per això, a la nova moció també es proposa impulsar una campanya comunicativa específica per donar a conèixer les diverses activitats extraescolars gratuïtes a l’inici del curs escolar. En aquell moment, la guia de recursos educatius hauria d’estar actualitzada, no completar-la posteriorment com ha passat fins ara.

Finalment, des de Fem Manresa volen remarcar que l’aprovació de mocions per part del Plenari hauria de comportar una realització dels acords adoptats que fos coherent amb els motius pels quals es plantegen, cosa que -com amb el cas de la borsa de recursos educatius gratuïts- massa sovint no passa.