Fotografia de la biblioteca de l'Ateneu Les Bases.

Municipalitzar contra la precarietat

«Tenir serveis externalitzats no assegura en cap cas un millor funcionament del servei, tampoc allibera de feina a l’estructura tècnica de la casa […], i encara menys assegura les condicions laborals que pertocarien per lloc i categoria».

Article de Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, publicat a Regió7 el 5 de març de 2023.

Al Ple de febrer vam aprovar canvis en el contracte de la concessió del complex cívic, cultural i esportiu de l’Ateneu Les Bases. Entre les modificacions, hi havia la internalització de les treballadores de la biblioteca, un fet que des de Fem Manresa celebrem i que no volem que passi inadvertit. Sobretot per evidenciar els perjudicis per les treballadores que ha suposat l’externalització.

La necessitat del canvi ve avalada per un informe tècnic exhaustiu on es reconeix allò que hem dit tantes vegades: que tenir serveis externalitzats no assegura en cap cas un millor funcionament del servei, tampoc allibera de feina a l’estructura tècnica de la casa –que a la llarga n’ha d’assumir més–, i encara menys assegura les condicions laborals que pertocarien per lloc i categoria.

"L’informe recull informació alarmant pel que fa a la situació de les treballadores de la biblioteca, enquistada des de l’inici [...] de l’Ateneu i que no només ha afectat les quatre auxiliars actuals, sinó a les vint-i-una que hi han passat".

L’informe recull informació alarmant pel que fa a la situació de les treballadores de la biblioteca, enquistada des de l’inici de l’explotació de l’Ateneu i que no només ha afectat les quatre auxiliars actuals, sinó a les vint-i-una que hi han passat. Així, les treballadores de la biblioteca han vist reduïts sense motiu els seus drets laborals, tant pel que fa a la percepció salarial com a la categoria (tenint un conveni que no pertocava), les condicions laborals o l’acumulació de mèrits (que no es tenen en compte a l’hora de presentar-se a altres places).

En aquest sentit, a l’informe «es constaten moltes deficiències per part del concessionari en la gestió del servei de lectura pública de la Biblioteca. Així ho corroboren els informes desfavorables de gestió de la gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb data 21/10/2022, i del Cap de Secció de Cultura». Entre les deficiències, les que afecten directament les treballadores són: l’incompliment dels requisits estipulats per la Diputació de Barcelona en la contractació del personal de la biblioteca –sobretot pel que fa als costos salarials, ja que s’assimilen les quatre auxiliars de biblioteca amb els nivells més baixos de la taula salarial del conveni col·lectiu de treball d’oficines i despatxos–; la manca de fidelització del personal contractat, que ha suposat la contractació de vint-i-dues treballadores, una rotació de 2,2 persones/any; i la impossibilitat del treball en xarxa de les auxiliars amb la xarxa pública de bibliotecàries de la Diputació –en considerar-se personal extern privat–, afectant la seva formació contínua.

Davant del reconeixement d’aquests fets per part de l’Ajuntament, ens preguntem: per què s’ha tardat tant a canviar la situació? Quina fiscalització s’ha estat fent aquests dotze anys? Ens sembla inadmissible que s’hagi mantingut les treballadores de la biblioteca en aquesta situació de precarietat durant tant temps. Agrairíem més autocrítica per part de l’Ajuntament, reconeixent que s’ha perjudicat greument les 22 persones que han passat per la biblioteca, i que no es quedés amb una justificació tan pobra com que «els canvis es fan quan és possible fer-los», tal com va declarar l’alcalde durant el Ple.