Imatge d'un dels locals comercials buits al carrer Sant Miquel, al Centre Històric.

Fem Manresa presenta una moció per revitalitzar els locals buits del Centre Històric

La candidatura proposa crear un registre dels locals comercials del Centre Històric per identificar els que estan buits, establir una taxa als locals buits durant més de dos anys i incentivar el lloguer a preus assequibles.

Fem Manresa portarà a debat al pròxim Ple d’aquest dijous 18 de maig una moció per a la revitalització de locals buits del Centre Històric. Davant la cronificació dels locals buits en aquesta zona de la ciutat, proposen dur a terme accions perquè aquests es posin en ús i ajudin a revertir la degradació urbana, reforçar el teixit veïnal i la cohesió social, així com millorar també la percepció de seguretat. 

Per Fem Manresa, els preus de lloguer cada cop més alts dels locals i la competència deslleial de grans cadenes compliquen la supervivència del comerç local, com també la d’iniciatives culturals i socials. Aquest fet provoca que hi hagi una quantitat important de locals desaprofitats, que podrien utilitzar-se en benefici de tota la comunitat.

" Els preus de lloguer cada cop més alts dels locals i la competència deslleial de grans cadenes compliquen la supervivència del comerç local, com també la d'iniciatives culturals i socials”.

En aquest sentit, i per tal de combatre l’especulació que deixa els locals i els carrers buits, la candidatura municipalista planteja crear un registre municipal dels locals comercials, començant pels del Centre Històric i identificant aquells que porten buits dos o més anys. I, per tal d’incentivar-ne l’ús, plantegen fer-ho a través de tres vies. 

D’entrada, establir una taxa als locals buits durant més de dos anys, que permeti finançar projectes de revitalització dels barris i, al mateix temps, donar suport a petites empreses locals. En segon lloc, incentivar el lloguer dels baixos buits a preus assequibles, posant en contacte propietaris de locals i persones interessades a desenvolupar-hi activitat. I, finalment i esgotades altres opcions, plantegen expropiar els locals comercials buits, per garantir que aquests espais contribueixin al benestar comú.