Final d’una classe a l’escola Puigberenguer de Manresa. / Font: Regió 7. David Bricollé

Fem Manresa considera necessària però insuficient la nova zonificació escolar contra la segregació

La candidatura es mostra crítica amb la proposta que s’ha plantejat per al curs vinent a la ciutat i, també, amb el model de centres concertats.

Fem Manresa considera insuficient la nova proposta de zonificació presentada per l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Educació per abordar la segregació escolar. Tot i que reconeixen la importància i necessitat d’aquest canvi després d’anys amb un sistema de zona única que eludia la responsabilitat del govern municipal en la lluita contra la segregació escolar, des de la candidatura argumenten que les mesures no seran suficients per resoldre la problemàtica actual. En aquest sentit, assenyalen que el govern n’és conscient, ja que paral·lelament continua fomentant els grups singulars de famílies en el que consideren una mostra inequívoca que la zonificació actual és una mesura insuficient.

Un dels punts centrals de la crítica de Fem Manresa és que amb la nova zonificació es mantenen desigualtats entre centres. «L’equitat ha de ser un objectiu fonamental del sistema educatiu i, per tant, no és admissible que existeixi desigualtat i competència entre centres, sigui entre públics o entre públics i concertats», declaren des de la candidatura. Així, des de Fem Manresa també s’és molt crític amb el model de concerts del sistema educatiu, que consideren caduc. «Si volem garantir l’accés a una educació de qualitat a totes les manresanes, desviar recursos públics a escoles concertades -que al final són empreses que prioritzen els beneficis econòmics privats a l’hora d’oferir un servei públic- en lloc d’invertir més en l’educació pública és un error que perpetua la desigualtat». Així, des de la candidatura defensen apostar per una educació pública i de qualitat a tots els barris com a millor recepta per evitar la segregació escolar. En paraules de la regidora Roser Alegre, «si s’apostés per fer que tots els centres tinguessin les millors condicions de treball possibles, per exemple fent tots els esforços necessaris per aconseguir que cap centre fos de màxima complexitat, no caldria passar la responsabilitat de triar escola a les famílies».

"L'equitat ha de ser un objectiu fonamental del sistema educatiu i, per tant, no és admissible que existeixi desigualtat i competència entre centres, sigui entre públics o entre públics i concertats".

«Podem entendre que, davant la complexa situació de segregació escolar i l’estigmatització dels centres de màxima complexitat, les famílies exerceixin la llibertat d’elecció de centre pensant en el benestar dels seus fills i filles», asseguren des de Fem Manresa. «Ara bé, aquesta llibertat s’acaba convertint en una dinàmica de peix que es mossega la cua, perpetuant la segregació escolar i accentuant la desigualtat d’oportunitats pròpia del sistema capitalista. Així, a més, no només s’acaba perjudicant l’alumnat més vulnerable, sinó també la cohesió social i el rendiment escolar general, com indiquen òrgans internacionals com el Consell d’Europa».

Davant d’aquesta situació, Fem Manresa defensa que l’administració hauria de ser més valenta i canviar profundament el sistema, per exemple adjudicant els centres que pertoquin a cada infant d’acord amb criteris de lluita contra la segregació i de proximitat a la llar familiar. «Només així es podrà combatre eficaçment la segregació i garantir que tots els centres educatius ofereixin una educació de qualitat», declaren des de la candidatura. «I això últim inclou ser un reflex de la diversitat socioeconòmica de Manresa, permetent als alumnes familiaritzar-se més amb l’entorn que els envolta fora de les aules i contribuint a construir comunitats fortes i amb vincles».

A la vegada, des de Fem Manresa s’assenyala que, a l’hora de distribuir l’alumnat, també cal tenir en compte aspectes com el model de mobilitat plantejat per al conjunt de la ciutat, tant pel que fa a reduir el trànsit del vehicle privat, com també pel que suposa que infants i joves puguin anar a peu a l’escola, fomentant hàbits saludables i la seva autonomia.