Mocions al Ple

En aquest espai hi trobareu aquelles mocions que hem presentat al Ple de l’Ajuntament de Manresa i el resultat de la seva votació.
El seguiment per part de l’Ajuntament de les proposicions aprovades es pot consultar aquí.

Moció contra la instal·lació de la incineradora de residus a Cercs, presentada al Ple de 21 de novembre de 2019.

Aprovada amb la incorporació de dues adaptacions d’acord per part d’ERC i JxM. Amb les abstencions de PSC i Cs.

2019-16_Moció-incineradora-Cercs_amb-esmenes

Moció en suport al poble bolivià i al govern deposat pel cop d’estat a Bolívia, presentada al Ple de 21 de novembre de 2019.

Aprovada amb els vots a favor de FEM, ERC i JxM i l’abstenció de PSC i Cs.

2019-16_Moció-suport-Bolívia

Moció en suport a Rojava i en defensa de la pau a l’Orient Mitjà, presentada al Ple de 17 d’octubre de 2019.

Es van introduir dos acords més a petició d’ERC i JxM i es va aprovar amb els vots a favor de FEM, ERC i JxM, l’abstenció del PSC i els dos vots de Cs en contra.

2019-13_Suport-a-Rojava-1

Moció per a reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles de titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions religioses, presentada al Ple de 17 d’octubre de 2019.

Es va esmenar el segon dels acords i es va aprovar la proposició amb els vots favorables de totes les regidores i regidors.

2019-13_IBI-església

Moció per controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc, i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia, presentada al Ple de 17 d’octubre de 2019.

Treballada i presentada conjuntament per Fem, Erc i JxM. Aprovada amb els vots favorables de FEM, Erc, JxM i PSC, i l’abstenció de Cs.

Cases-apostes

Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute, presentada el 26 de setembre de 2019.

Presentada conjuntament amb l’equip de Govern i aprovada amb els vots a favor de tot el Consistori (excepte l’abstenció de Cs).

2019-12_Endesa-llei-242015-1

Moció de suport a les nou persones detingudes el 23 de setembre i de denúncia de la repressió per part de l’aparell de l’Estat Espanyol, presentada al Ple de 26 de setembre de 2019.

Proposició presentada conjuntament amb ERC i JxM. El text complet i aprovat (amb els vots en contra de PSC i Cs) a sota.

2019-12_Moció-suport-detingudes-CDR

Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani, presentada al Ple de 26 de setembre de 2019.

Proposició presentada conjuntament per Fem Manresa, ERC i JxM, i aprovada amb els vots a favor de FEM, ERC, JxM i Cs, i l’abstenció del PSC.

2019-12_Salvament-marítim-Mediterrani

Moció per a la municipalització dels serveis de neteja de les dependències municipals de Manresa, presentada al Ple de 26 de setembre de 2019.

La proposició presentada per FEM es va acabar retirant sense votació. A sota el document concret amb les demandes de la moció.

2019-12_Moció-municipalització-serveis-neteja

Moció contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques, presentada al Ple de 26 de setembre de 2019.

A continuació, la moció presentada per Fem Manresa i la que finalment es va aprovar, com a esmena de substitució, presentada per l’equip de govern (ERC i JxM) i amb els vots a favor del PSC i Cs.

2019-12_Moció-Crisi-Climàtica

2019-12_Esmena-7.2-emergència-climàtica

Moció pel suport institucional de l’Ajuntament de Manresa en el cas de la menor violada el passat 14 de juliol, presentada al Ple de 18 de juliol de 2020.

La proposició presentada per Fem Manresa es va esmenar conjuntament amb tots els Grups Municipals, amb l’aprovació definitiva per part de tot el Consistori. El text definitiu aprovat el podeu consultar a sota.

2019-11_Violació-acusació-particular-Aj