Les 25 propostes

Aquestes són les 25 propostes de Fem Manresa per transformar la ciutat, les propostes que guiaran la nostra acció política durant els propers 4 anys.

1

Habitatge: ampliarem el parc d’habitatge municipal per aturar l’augment desmesurat dels preus de lloguer a la ciutat. Recuperarem els pisos de bancs i grans tenidors i facilitarem als petits propietaris la cessió d’ús dels seus pisos buits a l’Ajuntament. Les noves edificacions tindran un 30% d’habitatge per a lloguer social.

2

Cuina central municipal: crearem una cuina central per a abastir menjadors comunitaris (escoles, residències, centres de dia…), a partir de productes del regadiu local.

3

Municipalització: municipalitzarem la Zona Blava, i n’assumirem la gestió directa desde l’Ajuntament. Fiscalitzarem cada contracte i concessió per garantir que es compleixin els acords i no prorrogarem cap d’aquestes externalitzacions sense haver estudiat la possibilitat de municipalitzar-les.

4

Gestió de residus: farem de Manresa una ciutat més sostenible amb la recollida d’escombraries porta a porta que també permetrà l’abaratiment de les taxes.

5

Lluita contra les agressions masclistes: eliminarem el taller que ofereix el Centre Penitenciari de Lledoners als Instituts de Manresa, i crearem un nou taller contra la prevenció de les agressions masclistes.

6

Gent gran: reobrirem la Residència Catalunya i habilitarem l’antic Centre Hospitalari com a residència pública i centre de dia.

7

Coeducació: desenvoluparem un projecte integral de coeducació en els diferents centres educatius de la ciutat (escoles bressol, escoles d’educació infantil i primària i centres d’educació secundària) amb la finalitat  de contribuir a crear una societat més justa i amb menys desigualtats de gènere.

8

Tarifació social: desenvoluparem una tarifació social real per a taxes, preus públics i impostos municipals.

9

Obediència republicana: declararem Manresa municipi de la República Catalana. Desobeïrem les lleis que apuntalen el règim del 78 i no acatarem les sentències judicials en contra de la voluntat de les manresanes.

10

Barris: descentralitzarem les gestions municipals, i posarem una finestreta municipal a cada districte, des d’on es podran fer tots els tràmits que ara es fan a l’OAC de la plaça Major.

11

Infància: garantirem l’accés gratuït i universal a les escoles bressol 100% públiques. Erradicarem el copagament i la privatització.

12

Feminisme transversal: crearem una regidoria de feminismes que intervingui i cooperi en totes les polítiques de l’Ajuntament.

13

Memòria Històrica: difondrem la memòria històrica de la ciutat i dedicarem el nom d’un carrer a Neus Català i Pallejà, lluitadora antifeixista recentment desapareguda, i un a Marina Gibert i Rubinart, la víctima més jove dels bombardejos franquistes a la ciutat.

14

Compra pública responsable: utilitzarem un acord marc de contractació i compra pública amb un plec de condicions amb criteris laborals, de gènere i socials, que inclourà un salari mínim de ciutat de 1.200€, i que fomentarà  l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.

15

Mobilitat: farem una ciutat pensada per als vianants, amb una xarxa de carrils bici útils i efectius per a la mobilitat interna.

16

Ciutadania de ple dret: crearem la figura de l’agent tecnològic per assistir les persones en la seva interacció virtual amb l’administració.

17

Lluita contra el masclisme i la lgtbifòbia: crearem un conveni de col·laboració entre el SIAD i el SAI municipal i comarcal que permeti unificar els serveis i la cooperació entre les professionals que hi treballen, amb l’objectiu d’oferir un servei més complet.

18

Creació artística: habilitarem un espai per a la creació artística, un edifici per a que els diversos col·lectius artístics puguin crear, assajar, exposar o actuar.

19

Grans superfícies: Lluitarem contra la instal·lació de noves grans superfícies comercials, i afavorirem el comerç de proximitat i els productes locals.

20

Edificis municipals: omplirem de vida els edificis públics que ara estan buits, tot impulsant-ne la coogestió.

21

Educació: combatrem la segregació escolar, col·laborarem per una distribució equitativa de tots els tipus d’alumnes, i impulsarem altres mesures d’inclusió educativa.

22

Carrers lliures de por: assegurarem la bona il·luminació i l’eliminació de punts foscos i angles morts de tots els carrers i places de la ciutat, amb l’objectiu d’eliminar la sensació d’inseguretat.

23

Participació: realitzarem uns pressupostos realment participatius per a decidir les inversions de la ciutat, i portarem a terme una auditoria ciutadana del deute.

24

Cartera de serveis sanitaris públics: crearem una cartera de serveis de salut com ara dentista, fisioteràpia, podologia, psicologia o logopèdia municipals. També impulsarem la creació d’una empresa pública comarcal de serveis funeraris.

25

Gestió urbanística participada: posarem els plans urbanístics i la  gestió urbanística al servei de les veïnes, i facilitarem la participació al llarg de tots els processos urbanístics.